Coaching

Een definitie, weergegeven op Wikipedia van coaching is: “De vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag”.

Er zijn 4 aandachtgebieden waar ik met coaching op focus: persoonlijke ontwikkeling, stress reductie & burn-out preventie en op het gebied van hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit.

Persoonlijke ontwikkeling

Dit type coaching is gericht op persoonlijke ontwikkeling in werk- of privéleven, een effectieve manier om naar jezelf te kijken. Je koestert de wens om in balans en op “een prettige en leuke manier je werk te doen” en “oog te houden voor het resultaat” of je wilt je een goed evenwicht tussen werk en privé. Ik kan je helpen om de balans (terug) te vinden.

Als coach bied ik een luisterend oor, waardoor vraagstukken of problemen in werk- of thuissituatie inzichtelijk worden en je doelen helder geformuleerd worden. Vanuit een breder perspectief kijken we naar jou als persoon en naar je omgeving om verschillende aspecten te belichten en zal ik je stimuleren om verandering in de situatie te brengen.

Persoonlijke ontwikkeling

Dit type coaching is gericht op persoonlijke ontwikkeling in werk- of privéleven, een effectieve manier om naar jezelf te kijken. Je koestert de wens om in balans en op “een prettige en leuke manier je werk te doen” en “oog te houden voor het resultaat” of je wilt je een goed evenwicht tussen werk en privé. Ik kan je helpen om de balans (terug) te vinden.

Als coach bied ik een luisterend oor, waardoor vraagstukken of problemen in werk- of thuissituatie inzichtelijk worden en je doelen helder geformuleerd worden. Vanuit een breder perspectief kijken we naar jou als persoon en naar je omgeving om verschillende aspecten te belichten en zal ik je stimuleren om verandering in de situatie te brengen.

Stress reductie & burn-out preventie

Stress is een natuurlijke, fysieke reactie op een situatie die mogelijk gevaarlijk is. Het lichaam komt in actie om effectief te kunnen reageren. Maar als deze stressreactie te lang aanhoudt zonder oplossing of ontspanning kom je onbewust in een uitputtingsfase waarbij een burn-out op de loer ligt. Bij te veel stress geeft ons lichaam waarschuwingen zoals fysieke signalen, slapeloosheid of een opgejaagd gevoel.

Tijdens de coaching maken we samen de balans op van je huidige situatie en gaan op zoek naar de oorzaak van de stress en daarna stappen te zetten deze te gaan verminderen (en een burn-out voorkomen) met als resultaat het terugkrijgen van je energie, rust en vitaliteit.

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid (HB) wordt vaak afgemeten aan hoge intelligentie of een hoog IQ (boven de 130). Dat is ook het beeld wat veel mensen er bij hebben. Maar hoogbegaafdheid is meer dan alleen het hebben van een hoge intelligentie, denk bijvoorbeeld aan het oplossen van ingewikkelde problemen, het bezitten van een goed geheugen, een hoog leertempo en erg creatief.

Hoor je bij die 2,5% van de bevolking die hoogbegaafd is? Mensen met hetzelfde denkniveau zijn dus schaars aanwezig en anderen zullen je soms minder snel begrijpen. Vaak denken HB-ers dat er iets mis is. Maar je bent niet raar – hoogstens denk je op een andere manier. Onbegrip van je omgeving kan je isoleren met een kans op stress tot gevolg. Als ervaringsdeskundige begrijp ik jouw achtergrond en kan je helpen om te gaan met je hoogbegaafdheid.

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid (HB) wordt vaak afgemeten aan hoge intelligentie of een hoog IQ (boven de 130). Dat is ook het beeld wat veel mensen er bij hebben. Maar hoogbegaafdheid is meer dan alleen het hebben van een hoge intelligentie, denk bijvoorbeeld aan het oplossen van ingewikkelde problemen, het bezitten van een goed geheugen, een hoog leertempo en erg creatief.

Hoor je bij die 2,5% van de bevolking die hoogbegaafd is? Mensen met hetzelfde denkniveau zijn dus schaars aanwezig en anderen zullen je soms minder snel begrijpen. Vaak denken HB-ers dat er iets mis is. Maar je bent niet raar  – hoogstens denk je op een andere manier. Onbegrip van je omgeving kan je isoleren met een kans op stress tot gevolg. Als ervaringsdeskundige begrijp ik jouw achtergrond en kan je helpen om te gaan met je hoogbegaafdheid.

Hoogsensitiviteit

Zoals sommige mensen intelligenter zijn dan anderen, zo zijn sommigen gevoeliger dan anderen. Iemand die zeer gevoelig is noemen we ‘hooggevoelig’ of ook wel HSP, een ‘Hoog Sensitief Persoon’.
Een HSP-er is meer dan gemiddeld gevoelig voor indrukken en prikkels en merkt meer signalen en details op. Alle indrukken worden uitgebreider en intensiever gefilterd dan bij de gemiddelde mens. Wat anderen normaal vinden zoals mensenmassa’s, sirenes of harde muziek, kan voor HSP-ers al snel te veel zijn, zij raken dan overprikkeld door letterlijk een teveel aan prikkels. Daarnaast zijn HSP-ers goed in het aanvoelen van stemmingen en sferen, hebben tijd nodig om indrukken te verwerken, zijn plichtsgetrouw en perfectionistisch, zijn zorgzaam en anticiperend richting anderen en hebben moeite om eigen grenzen aan te geven.

Hooggevoeligheid is een eigenschap van het zenuwstelsel in combinatie met de hersenen. Ongeveer 20% van de bevolking is hooggevoelig. Het is waarschijnlijk een erfelijke eigenschap, die evenveel voorkomt onder mannen als vrouwen en weet dat ongeveer 70% van hoogbegaafden ook hoogsensitief zijn. Hooggevoeligheid is een ondergesneeuwde eigenschap in onze hectische westerse maatschappij waar de nadruk ligt op praten, verstand en ratio. Veel hooggevoelige mensen ervaren dan ook last van hun eigenschap en vragen zich af wat er mis is. Zij hebben de neiging zichzelf te willen aanpassen (om bij de groep te horen), zich terug te trekken of om hun eigenschap te onderdrukken of te negeren met een kans dat ze daardoor stress of een burn-out krijgen.

Door het bewust worden en accepteren van de eigen hooggevoeligheid kan het getransformeerd worden van een last tot een kwaliteit. Het is hiervoor belangrijk om grenzen te (leren) stellen en een juiste balans te vinden tussen activiteit en rust. Als ervaringsdeskundige heb ik met het nodige vallen en opstaan geleerd om met hoogsensitiviteit om te gaan, wellicht kan ik helpen.

Hoogsensitiviteit

Zoals sommige mensen intelligenter zijn dan anderen, zo zijn sommigen gevoeliger dan anderen. Iemand die zeer gevoelig is noemen we ‘hoog gevoelig’ of ook wel een ‘Hoog Sensitief Persoon’ (HSP). Een HSP-er is meer dan gemiddeld gevoelig voor indrukken en prikkels en merkt meer signalen en details op. Alle indrukken worden uitgebreider en intensiever gefilterd dan bij de gemiddelde mens. Wat anderen normaal vinden zoals mensenmassa’s, sirenes of harde muziek, kan voor HSP-ers al snel te veel zijn, zij raken dan overprikkeld door letterlijk een teveel aan prikkels. Daarnaast zijn HSP-ers goed in het aanvoelen van stemmingen en sferen, hebben tijd nodig om indrukken te verwerken, zijn plichtsgetrouw en perfectionistisch en hebben moeite om eigen grenzen aan te geven.

Hoog gevoeligheid is een eigenschap van het zenuwstelsel in combinatie met de hersenen. Ongeveer 20% van de bevolking is hoog gevoelig. Het is waarschijnlijk een erfelijke eigenschap, die evenveel voorkomt onder mannen als vrouwen en weet dat ongeveer 70% van hoogbegaafden ook hoogsensitief zijn. Hoog gevoeligheid is een ondergesneeuwde eigenschap in onze hectische westerse maatschappij waar de nadruk ligt op praten, verstand en ratio.

Door het bewust worden en accepteren van de eigen hoog gevoeligheid kan het getransformeerd worden van een last tot een kwaliteit. Het is hiervoor belangrijk om grenzen te (leren) stellen en een juiste balans te vinden tussen activiteit en rust. Als ervaringsdeskundige heb ik met het nodige vallen en opstaan geleerd om met hoogsensitiviteit om te gaan, wellicht kan ik helpen.